Insects hotel / هتل حشرات

در برخی از کشورها، هتل حشرات برای جذب حشرات در باغها و مزارع ساخته میشه، کشاورزان و باغداران برای جذب حشرات، چنین سازه هایی رو با استفاده از عناصر موجود و ترجیحا طبیعی، در باغها یا مزارع خودشون میسازند.

حشرات به گرده افشانی و افزایش محصول کمک میکنند، ضمن اینکه برخی از آفات رو میخورند، و خودشون هم مورد تغذیه پرندگان و موجودات دیگه قرار میگیرند و این چرخه ادامه دار خواهد بود. چنین ایده ای تا حدودی کمک به ساخت یک اکوسیستم طبیعی و حفظ بیودایورسیتی میکنه و باعث میشه تا محیطی نسبتا وحشی برای موجودات اون باغ یا مزرعه فراهم بشه. (عکسهای بالا از یک پارک طبیعی در فرانسه گرفته شده)

 

تصاویری از انواع متفاوت این هتلها:

File:Insektenhotel Kelheim.jpgمنبع: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Insektenhotel_Kelheim.jpg
Hotel insectes.jpgمنبع: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Insect_hotels#/media/File:Hotel_insectes.jpg