June 15, 2017 admin2

  در برخی از کشورها، هتل حشرات برای جذب حشرات در باغها و مزارع ساخته میشه، کشاورزان و باغداران برای جذب حشرات، چنین سازه هایی رو با استفاده از عناصر موجود و ترجیحا طبیعی، در باغها یا مزارع خودشون میسازند. حشرات به گرده افشانی و افزایش محصول کمک میکنند، ضمن اینکه برخی از آفات رو میخورند، و خودشون هم مورد تغذیه پرندگان و موجودات دیگه قرار میگیرند و این چرخه ادامه دار خواهد بود. چنین ایده ای تا حدودی کمک به ساخت یک اکوسیستم طبیعی و حفظ بیودایورسیتی میکنه و باعث میشه تا محیطی نسبتا وحشی برای موجودات اون باغ…